COLUMN RONALD VAN DER HORST – HET PAARD VAN TROJE

1160

✍🏻 Ronald van der Horst

Paard van Troje

Na mijn laatste column over padel werd ik gebeld en gemaild door collega’s. Daarom voor één keer nogmaals een column over hetzelfde onderwerp. Een collega noemde dat de KNLTB met het padel het Paard van Troje heeft binnengehaald.

Een groot deel van de nieuwe padelspelers huren namelijk een padelbaan om te spelen. Het zijn consumenten. Ze komen en ze gaan. Het maakt ook niet uit of ze bij een commercieel centrum een padelbaan huren of dat ze padellen bij een club. Deze spelers passen niet bij een tennisvereniging. De cultuur bij de tennisverenigingen is juist van het elkaar ontmoeten en van saamhorigheid. De sociale cohesie. Dat is de kernwaarde van de Nederlandse tennisverenigingen. Elke vereniging draait op vrijwilligers. Nieuwe leden moeten betrokken worden bij alle taken die bij een vereniging horen. Dat moet je leren. En dat gebeurt niet bij deze consumerende groepen.

Verder worden de laatste bestaande tennishallen omgebouwd tot padelhallen. Hierdoor kunnen tennissers niet meer indoor spelen. Dit gaat zeker ten koste van de opleiding van jonge tennisspelers. Binnen kun je technisch het beste werken. Buiten is dat veel moeilijker. En als je dan lid bent van een gravel tennisvereniging dan is het helemaal over en uit. Voor de ontwikkeling van jonge tennissers is het spelen tegen ervaren tennissers van groot belang. Maar veel van die ervaren spelers zijn gaan padellen en spelen geen tennistoernooien meer.  Ook voor het beroep van trainer is het padel veel minder geschikt. Padelspelers willen een paar lessen volgen en gaan dan zelf aan de slag. Met als gevolg dat trainers minder uren kunnen lesgeven.

Ik raad het bestuur en de directie van de KNLTB en ook de besturen van de tennisverenigingen aan nog een keer het boek Back2Basics te lezen. Het boek, dat door de KNLTB tijdens het congres in 2019 aan alle verenigingen is geschonken, laat duidelijk merken dat je als bestuur rekening moet houden met je historie en de cultuur. En dat is bij de KNLTB het tennis. Het boek laat het bestuur zien wat voor vereniging je bent. Wil je een verenigingsclub met leden zijn of meer een gezellige club waar het sociale aspect belangrijk is of wil je juist een serviceclub zijn waar de klant centraal staat. Naar de laatste vorm is de KNLTB steeds meer afgedreven. Het gaat om serviceverlening naar de verenigingen en hun leden. Terwijl er juist verenigingen met heel andere bestaansredenen zijn. De KNLTB is steeds bezig om meer leden te krijgen. Zij wil daarvoor overeenkomsten sluiten met commerciële centra om zo de ongebonden padelspelers binnen te halen. Maar dat werkt averechts voor de verenigingen. Is de situatie nu dat je als padelspeler om competitie te spelen je moet aansluiten bij een tennis/padel vereniging. Als je afspraken maakt met de centra dan hoeft dat in de toekomst niet meer. Dat gaat dus rechtstreeks tegen de verenigingen in. Hetzelfde geldt voor de vrije padelspeler. Je kan ook lid worden van de KNLTB. Dan kan je toernooien spelen en heb je de vereniging niet meer nodig. In wiens belang is dat nu? In het belang van de vereniging?

De KNLTB gedraagt zich als Rupsje Nooitgenoeg. Het gaat steeds om meer leden en meer verdienen. Wordt er niet meer verdiend op het afhangbord dan wordt er een nieuw systeem bedacht. Zo was de geldigheid van het ledenpasje van de KNLTB van elk jaar veranderd naar om de twee jaar. En het wordt nu helemaal afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt de digitale ledenpas op je mobiel. Maar de bond, die vroeger de slogan van 8 tot 80 had, dwingt nu oudere leden die geen mobiel hebben om een mobiel te moeten aanschaffen om te kunnen tennissen. Nu kan je met je pasje het hek openen en/of het clubhuis openen en gaan tennissen. De verenigingen worden nu opgezadeld met hoge kosten om extra pasjes aan te vragen (suggestie bij een kringbijeenkomst) om nog met het huidige systeem verder te kunnen. Of hoeven de verenigingen minder bondscontributie te betalen omdat de pasjes niet meer aangemaakt hoeven te worden en alles digitaal gebeurt? Dan kunnen ze daarmee de kosten van het ombouwen van het systeem bekostigen. Gelukkig staat er op de begroting van de KNLTB voor 2023 nog een opbrengst van nieuwe passen en voor noodpassen.

Nu ik bij de begroting, die op 22 december in de Ledenraad werd gepresenteerd, ben aangeland valt op dat toptennis en toppadel op een hoop worden geveegd. Vanuit de KNLTB gezien is dat logisch. Dan lijkt het logisch, maar is het meteen ook ondoorgrondelijk. Maar voor de transparantie, wie nu wat betaalt, is het ondoorzichtig. Wat zijn de kosten voor het tennis en wat zijn de kosten voor het padel?  Betaalt het tennis nu voor het padel? Het zou logisch zijn dat de ledenraad hier vragen over zou stellen en zou vragen om de kosten en de baten van het tennis en het padel te scheiden. Maar dat is niet gebeurd. Voor het goed functioneren zou het goed zijn om de medewerkers voor het tennis en het padel ook te scheiden. Dan is er ook duidelijk wat ieder zijn taak is.

Zo schetste Jacco Eltingh in de laatste podcast met Steffan Kok dat hij naar het WK Padel in Dubai was gegaan om het functioneren van de coaches te bekijken. Zou dat geld niet beter besteed kunnen worden? In de Langs de Lijn radio uitzending van donderdag 22 december was Marcel Wouda te gast. De oud-zwemcoach van o.a. Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk , Ferdy Weertman en Sharon van Rouwendaal was door de KNZB aangesteld om het project Wisselslag 2032 op te zetten met als doel meer zwemmers op de Olympische Spelen van 2032. Voor het ontwikkelen van een lange termijn plan voor het tennis had je het geld van de reis van Jacco naar Dubai hiervoor kunnen gebruiken. Verder gaf Jacco in de podcast opnieuw aan dat hij niet de geschikte man is om Technisch Directeur van de KNLTB te zijn. Als je denkt dat coach een losstaand fenomeen is en niet een vervolg van een trainersopleiding, dan schiet je kennis duidelijk tekort. Dan praat je uit eigen ervaring en niet uit de praktijk van de sport. Juist eerst het trainersvak onder de knie krijgen en daarna ook kunnen coachen is de normale route in de sport. Behalve voor Jacco. Die geeft in de podcast aan dat hij ook alleen maar de coach opleiding heeft gedaan.

Onder de verantwoordelijkheid van Jacco als technisch directeur valt ook het aantrekken van een nieuwe manager Beroepsopleidingen. Die moet vooral ook de padel opleiding van de grond trekken. Het lijkt mij juist goed om de manager beroepsopleiding tennis en padel te scheiden. Bij de leraren- en trainersopleiding is heel veel werk te verrichten. Weer in gesprek komen met ALO’s en CIOS-sen, het meer inhoud geven aan de steeds meer uitgeklede A-opleidingen met meer praktijkuren, etc. Voor het padel kan dan een andere manager worden gezocht. Dit scheiden van werknemers voor het tennis en padel maakt het ook allemaal veel overzichtelijker. Dan weet je ook hoe de kosten/baten stroom loopt. Nu moeten er 9,6 fte’s bijkomen, terwijl de groei van de leden maar 3% is en alles meer gedigitaliseerd is. De tijd dat de competitie nog handmatig moest worden ingedeeld ligt al ver achter ons. Zijn die 9,6 fte voor het padel? Betalen de tennissende leden deze kosten?

Het lijkt mij goed om Jacco de taak te geven waar hij voor aangetrokken is. En dat was commercieel directeur. Daar is hij goed in. Dat heeft hij in het verleden ook met de AFAS Classics bewezen. Stel een nieuwe Technisch directeur aan voor het tennis en ook een Technisch directeur voor het padel. Maar misschien moet de KNLTB wel besluiten dat het padel niet tot hun kern activiteit behoort. Net zo als Unilever zijn theedivisie in 2020 heeft afgestoten.

Ik wil op maandag 30 januari een bijeenkomst organiseren voor tennis- en padelverenigingen in het oude District Noord-Holland-Noord. Doel van de vergadering is om te komen tot een belangengroep van tennis- en padelverenigingen om het tennis te behouden en de belangen van de verenigingen te behartigen. Hierbij kunnen we leren van de ervaringen van het padel. Mochten er, buiten de uitgenodigde voorzitters, andere belangstellenden willen komen dan ben je van harte welkom. Stuur dan even een mailtje naar ronald@toptennis.nl.

Ik zie dit als een pilot om het eventueel later ook in andere oud-districten te organiseren. Doel is het tennis weer op de kaart te zetten. En om de omvorming van tennishallen naar padelhallen te stoppen en naar nieuwe mogelijkheden te zoeken om kinderen ook in de winter binnen verder te laten ontwikkelen. Hoe tennis te promoten.

Met hartelijke groet, Ronald