COLUMN RONALD VAN DER HORST – DE TENNISHALLEN

652

 

✍🏻 Ronald van der Horst

Ik was onlangs uitgenodigd voor een regionale samenkomst georganiseerd door Primos Sports. Zij beheren een tennispark, voorheen Arthur Hoorns Racketcentre, met 6 buitenbanen en 4 indoorbanen. De bijeenkomst was eigenlijk een soort Kringoverleg tussen voorzitters van tennisverenigingen en betrokken trainers uit de regio. Insteek was de samenwerking die er tussen hal en de omliggende verenigingen kan ontstaan. Zo kunnen leden van tennisvereniging Marquette via de verenigingsapp ook banen in de hal bespreken. Van de € 25,- baanhuur vloeit er dan weer € 5.- terug naar de verenigingskas van Marquette.

Ook zijn er mogelijkheden aangegeven om toernooitjes op de zaterdag en de zondag te organiseren. Er waren ook twee accountmanagers van de KNLTB uitgenodigd. In hun uiteenzetting kwam ook het hallenplan van de KNLTB naar voren. Door de enorme teruggang van indoortennisbanen, mede onder invloed van de KNLTB promotie voor padel, komt de tennisopleiding van jeugd in het geding. Voor jeugd is het binnen kunnen trainen en het binnen wedstrijden kunnen spelen van groot belang voor de technische ontwikkeling. Buiten in de herfst en winter ga je bijvoorbeeld minder lang aan de service werken. De KNLTB ondersteunt bestaande hallen door in het weekend op zaterdag van 8 tot 21 uur en zondag van 8 tot 17 uur minimaal 4 banen voor minimaal 16 weekenden af te huren. De haleigenaren kunnen daar dan jeugdtoernooien of andere toernooien gaan organiseren of laten organiseren. Deze garantie uren of subsidie, geeft de hallen de mogelijkheid om een betere exploitatie te kunnen voeren.

De hallen ondersteuning is redelijk verspreid over het hele land. Maar de toekenning stond eigenlijk los van de topografische verdeling. Als je voldeed aan de criteria dan kon je in aanmerking komen voor deze ondersteuning. In Noord-Holland is er zodoende geen hal die ondersteund is. Maar in Zuid-Holland zijn er 2 hallen die vlak naast elkaar liggen wel (Terwegen in Sassenheim en Hillegom) ondersteund. En ook Roosendaal en Bergen op Zoom liggen niet ver uit elkaars buurt. Maar verder is er een mooie spreiding over het land.

Als ik de toernooien bij de Junior Tour bekijk dan is het positief om te zien dat er veel hallen uit het hallenplan Brons toernooien organiseren. Vooral voor de 10 en 11 jarigen is dat van belang, omdat je moet zorgen dat er meer kinderen kunnen instromen. Op hogere leeftijden is dat minder van belang omdat er dan ook speelsterkte toernooien bij de senioren gespeeld kunnen worden. Mits daar geen leeftijdsbeperking is.

Het zou mooi zijn als er dan ook meer NRT toernooien georganiseerd gaan worden in de winter. Met nu 7 NRT toernooien, naast de NK, is er voor spelers die de stap van jeugd naar internationaal willen maken niet veel keus. Spelers worden zo haast wel gedwongen om toernooien in Frankrijk te gaan spelen om stappen te maken in het spelen van wedstrijden.

In 2003 was er nog het Henk Timmer circuit naast de al bestaande A-toernooien. Vooral rond de Kerst waren daar traditiegetrouw A-toernooien in Goes, Alkmaar, Apeldoorn en Geldrop. Juist meerdere toernooien in dezelfde week gaven jonge spelers de kans om de start te maken in de winter. Geldrop had bijvoorbeeld een kwalificatieschema van 64!

Hopelijk kunnen er nu ook meerdere 1-toernooien worden gespeeld over 2 weekenden. En op meerdere locaties tegelijk, zodat er meer spelers per week kunnen deelnemen. Want een hele winter trainen zonder je regelmatig te meten met andere spelers zorgt voor een vertraging in de tennisontwikkeling. Dat heeft de coronaperiode ons wel geleerd.

Hopelijk kan volgend jaar ook Primos Sport in Beverwijk in aanmerking komen voor het hallenplan. Het zou namelijk mooi zijn als in elk district uit het verleden een hal het wedstrijd tennis kan stimuleren.

Ronald