COLUMN RONALD VAN DER HORST – CORONA EN NIEUWE KANSEN

587

✍️ Ronald van der Horst

Coronatijd aanpassing en nieuwe kansen

Het was weer lekker op de baan om te lessen. Veel blijde gezichten. De basis bleek goed te zijn, want ondanks een tijd geen racket aangeraakt te hebben, ging het bij iedereen voor de eerste keer best goed. Het lessen ging prima. Niet met zijn allen serveren aan één kant, maar meteen in de cross ieder aan zijn kant. Middengebied afbakenen voor de 1,5 m afstand. Eindigen met een coronadubbel: Je moet achterblijven en veel ballen rechtdoor op of langs de netspeler proberen te spelen. Zo bindt je de netspeler wat meer aan de buitenkant. Ging prima met ruim voldoende afstand. Na afloop wel vaak onbegrip dat je niet mag dubbelen bij het vrijspelen. Juist een grote groep ouderen is er nu de dupe van dat ze nog niet kunnen tennissen, omdat zij altijd alleen maar dubbelen. Als ik de rij van 30 m bij de visboer en bij de ijswinkel zie met de 1,5 m afstand dan denk ik dat het gaat om rekening met elkaar te houden. En dat is prima mogelijk als je de tijd neemt. En dat moet lukken bij het tennis. Als het goed is, kan dat vanaf 1 juni voor iedereen als ook de dubbels weer mogen.

De KNLTB heeft voor de competitie de beste optie gekozen. Mogelijkheid om in dezelfde competitie klasse te spelen in het najaar, zonder promotie degradatie. En het recht om volgend jaar weer in dezelfde competitie klasse te spelen in het voorjaar. Prima voorstel. De coronacrisis was voor de KNLTB ook de kans geweest om de samenwerking in Nederland te starten. Er mag ook weer op de buitenbanen van het NTC gespeeld worden. Zou super zijn als daar de hele Nederlandse top zou trainen. Kiki en de andere topspeelsters, die normaal ergens anders zouden trainen en de jonge speelsters die bij de Bond zitten. De topspeelsters kregen wel de kans om daar te komen trainen, maar de privétrainers moesten dan thuis blijven. Dan begrijp je of niets van topsport of je begrijpt niet hoe de verhoudingen liggen. Het protocol had zo aangepast moeten worden dat bijvoorbeeld Kiki komt trainen met haar coach Elise Tamaëla en een jonge speelster van de Bond. En waarbij de KNLTB coach weg zou blijven. Elise blijft aan de kant van Kiki staan en Kiki en Elise geven ook advies aan de speelsters van Jong Oranje. Dan had je een win win situatie voor alle partijen. Kiki en Elise kunnen goed samen trainen, Jong Oranje speelster traint met Kiki en krijgt nog advies van Kiki en Elise. Het was nog beter geweest als het protocol de coaches aan beide kanten had goedgekeurd. De KNLTB coach aan de kant van de jonge speelster en Elise aan kant van Kiki aan de andere kant. Dat zou een dubbele win-win zijn geweest. Ook voor het interne wedstrijdweekend in juni zou dezelfde constructie gehanteerd kunnen worden. Ook daar zullen de topspeelsters niet allemaal komen, omdat zij hun coach moet thuis laten. Hoe mooi zou dat zijn als je als KNLTB Kiki een warm en samenhorigheidsgevoel kan geven. Dan is een keuze om uit te komen voor het FED Cup team in de toekomst waarschijnlijk ook wat makkelijker.

Ook jammer is dat een initiatief tot kennisdeling voor de top van Nederland niet omarmt wordt door de KNLTB. Het was een pracht startpunt geweest om het Nederlandse tennis naar een hoger plan te brengen. Dat samenhorigheidsgevoel zou ook meer kunnen ontstaan als de nieuwe instroomtrainingen over heel Nederland zouden worden uitgerold en totaal los van tennisscholen zouden staan. Dat er een ondersteuning van jonge kinderen is om het tennis te stimuleren is heel goed. Maar anders als de instroomtrainingen vroeger waren, is het nu niet ingebed in een dekkend en passend plan. In de periode voor 2003 waren de instroomtrainers in dienst van de districten. Het was de kweekvijver voor de districtstrainingen. De instroomtrainers waren dan assistent districtstrainers. Vanaf 2004 werd alles centraal vanuit Amersfoort gestuurd. Deze hele operatie viel onder de notitie Professionalisering Bondsjeugdopleiding. De route was in 2004:

1800 verenigingen met clubtraining
51 cirkels verenigingsoverstijgende trainingen voor 5 tot 8 jaar
19 districten regionaal opleidingsprogramma basisonderwijs groep 5,6,7,8
5 regio’s opleidingsprogramma BJO LOOT voorgezet onderwijs
1 Nationaal Centrum Internationaal opleidingsprogramma Jong Oranje 12-21 jaar

Daar zat toen een structuur in en een volledige dekking van Nederland. De afschaffing van de Bondstrainingen heeft geleid tot een zwarte periode in het Nederlandse tennis. Het teruggrijpen op gecertificeerde tennisscholen is een hopeloze poging om nog iets terug te krijgen van die structuur onder controle van de KNLTB, zonder trainers in dienst te hoeven nemen. Volgend jaar worden het aantal tennisscholen teruggebracht naar 15. Er blijven nog wel een paar tennisscholen met een status aparte. In plaats van met een nieuw plan te komen hoe jonge kinderen in heel Nederland op te leiden is dit een halfbakken plan. Hoewel de instroomtrainingen op persoonlijke titel gegeven worden zijn er toch veel linken met de tennisscholen. Van de 15 tennisscholen van volgend jaar geven er 11 ook de instroomtraining. Van de 9 status aparte tennisscholen geven er 8 de instroomtraining. Naast de koppeling van een aantal instroomtrainingen aan de afgeschafte onderbouw tennisscholen zijn er 14 van 41 instroomtrainingen bij een nieuwe organisatie. Totaal hadden bijna 150 trainers zich aangemeld om de instroomtrainingen te geven. De kans om andere organisaties en trainers ook meer te betrekken bij het opleiden van jonge kinderen. De instroomtrainingen zouden juist voor kleine verenigingen in de buurt een mogelijkheid moet creëren om de geringere aantallen jonge spelertjes centraal in het midden van een gebied te clusteren. Omdat de trainer de helft van de kinderen moet inbrengen is de locatie nu juist niet dicht bij huis. Bij de motivering voor de instroomtraining gebruikt de KNLTB ook talent herkenning.

Het corona tijdperk daagt iedereen uit om naar nieuwe initiatieven te komen. Dat zou de uitdaging voor de KNLTB moeten zijn. Niet teruggrijpen op oude structuren maar met ‘out of the box’ plannen van kringtoernooitjes waar je op de fiets naar toe kan, georganiseerd door jonge spelers die minder kans hebben op besmetting etc. Ik daag iedereen uit om met creatieve nieuwe voorstellen te komen in dit coronatijdperk. De hele pandemie met corona is nieuw. Dat nodigt uit naar samenhorigheid en nieuwe frisse ideeën.