COLUMN: GEMENGD DUBBEL

916

✍️ Ronald van der Horst 

De democratie bij de KNLTB is verloren gegaan. In de ledenraadsvergadering van 9 februari jl. in Den Bosch is de vergadering akkoord gegaan met de bestuurlijke vernieuwing. Er komt een nieuwe ledenraad van 29 leden die geen verantwoordelijkheid hoeft af te leggen aan wie dan ook. Niet aan districten, niet aan verenigingen en niet aan de leden en spelers waar het eigenlijk om gaat.

Voor deze nieuwe ledenraad moet je solliciteren. De naam ledenraad is eigenlijk oneigenlijk, aangezien ze niet met welke leden dan ook te maken hebben. Alleen dat je lid moet zijn van de KNLTB. Maar het is geen leden vertegenwoordiging of zoals in het bedrijfsleven een ondernemingsraad. Die wordt gekozen door de werknemers als vertegenwoordiging van de werknemers. Bij de KNLTB komt er een commissie die de sollicitaties gaat beoordelen. Naast 3 leden uit de oude Ledenraad zit daar ook een lid uit het Bondsbestuur en uit de directie in. Als ik dat naar het bedrijfsleven doortrek, naar bijvoorbeeld Tata Steel, dan worden de vertegenwoordigers in de ondernemingsraad mede gekozen door de directie van Tata Steel. Hoe vreemd kan je het organiseren?

In de vergadering werden de leden een aantal keer opgeroepen om vertrouwen in het bestuur en de directie te hebben. Maar daar zit nu juist het probleem. De afgelopen jaren zijn er teveel voorbeelden van het schenden van vertrouwen geweest. Vooral het houden van enquêtes ter bevestiging van je eigen vooronderstellingen geeft niet veel vertrouwen in de toekomst. Terugkomende op de nieuwe ledenraad zou het een eerste goede stap zijn om een oproep aan tennissend Nederland te doen om te solliciteren naar deze nieuwe adviesgroep (voorheen ledenraad) met een duidelijke profielschets en de competenties die hier voor nodig hebt. Zo’n oproep kan ik nergens vinden op de KNLTB website. Waarschijnlijk blijft het nu bij sollicitaties uit de oude ledenraad. Het ‘old boys’ netwerk dus. Een kans om het vertrouwen te winnen door de ”ledenraad” open te stellen voor nieuwe frisse krachten, om de belangen uit de tenniswereld zo goed  mogelijk te behartigen, zijn er nu niet. Ik wil daarom kritische spelers oproepen om te solliciteren naar een plaats in dit nieuwe adviesorgaan.

Als voorbeeld van de waarde van het stemmen over voorstellen van het bondsbestuur wil ik het gemengd-dubbel in de zondagcompetitie noemen. Eind negentiger jaren wilde het toenmalige Bondsbestuur de gemengd-dubbels afschaffen in de zondagcompetitie. Met een sterk betoog van Ton Gomperts werd dat gelukkig voorkomen. Ik ben een groot voorstander van het gemengd-dubbel en daarom organiseer ik sindsdien een NRT toernooi in maart met gelijktijdig een GD toernooi. Spelers die dat ook leuk vinden kunnen zich hiervoor nog opgeven bij mij (ronald@toptennis.nl). Voor meer informatie over het GD en NRT toernooi kijk op www.toptennis.nl.

In diezelfde ledenraadsvergadering in Den Bosch gaf Jacco Eltingh een inspirerende presentatie van het project Ace. Dit hield in dat bij alle grote tennisevenementen er veel nevenactiviteiten zijn om het tennis te promoten. Daarbij noemde hij ook de play-off ’s voor het landskampioenschap in de zondag-gemengd. Dat juich ik heel erg toe, omdat dit al jaren, naar mijn idee, onderbelicht is. Ondanks een dagblad als mediapartner stond er een dag later niets over dat kampioenschap in de krant. Maar Jacco kwam met nog een nieuwtje en dat is dat ook in de Eredivisie er weer een gemengd-dubbel wordt gespeeld! Top beslissing en goed voor het Nederlandse tennis. Dit had dus nooit meer gebeurd als de leden het bestuur niet in het verleden hadden teruggefloten.

Nu de competitie weer voor de deur staat hoop ik dat de boodschap van Jacco met zijn Ace project ook bij de verenigingen wordt uitgedragen. En dat is, dat we weer gaan zorgen dat de competitie weer gaat leven bij de leden en de tennisliefhebbers. Ik geloof wat minder in alleen de digitale benadering van deze groep. Ik pleit voor ouderwetse competitiebladen naar de leden, of verslagen en aankondigingen zoals ik vorig jaar bij Bosheim zag. Laat de hele week zien dat de competitie weer begint en het leuk is om te genieten van het spel. Maak aankondigingen van de teams die zondag thuis spelen. Het gaat daarbij om een beetje chauvinisme. Dat zorgt ook bij de Fed-Cup in Den Bosch voor volle tribunes. Datzelfde chauvinisme kan je ook in zetten bij je eigen vereniging. Zorg dat de plaatselijke en regionale kranten weer vol staan met tennisnieuws. Laat de verenging dat doen of de trainer of de spelers. Maar zorg dat tennis weer zichtbaar wordt. Nu zie ik zowat alle sporten in de krant behalve tennis. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het tennis weer gaat leven. Daar is de competitie met het gemengd-dubbel een mooie aangelegenheid voor en de kans om dat naar buiten te promoten. Wellicht levert dat in de toekomst meer leden op.

Veel plezier allemaal in de komende competitie ?