📨 OPEN BRIEF AAN KNLTB

2182

📨 Open brief aan de KNLTB naar aanleiding van de vergadering Voorzitters Tennisverenigingen Noord-Holland-Noord te Alkmaar op 30 januari 2023 📨

De aanleiding voor deze vergadering was om de tennisverenigingen een stem te geven inzake de rol van de KNLTB in de tijd van de steeds grotere invloed van padel op het tennis en de gevolgen hiervan voor de tennisverenigingen en het tennis. Buitenbanen worden ingeleverd voor padelbanen en er is een grote teloorgang van indoorbanen. Hierdoor komt niet alleen het gehele tennis, maar ook de ontwikkeling van jonge tennissers onder druk te staan. In de inleiding van de vergadering werd duidelijk dat het steeds moeilijker wordt om in Noord-Holland indoor te tennissen.

Indoor tennisbanen in Noord-Holland-Noord:

Tennisbanen indoor ooit Omgebouwd naar fitness Omgebouwd naar padel Omgebouwd naar anders Tennisbanen indoor 2024
138 7 28 30 54

 

Na de periode van trainen in de sporthallen, kwamen de bollenschuren. En in de zeventiger jaren kwamen er ook de echte tennishallen. Dat waren ooit 135 banen. Daar zijn er eind van dit jaar nog maar 54 van over.  Er zijn hallen die een andere invulling hebben gekregen zoals fitness of kinderparadijs. En in de loop van de tijd zijn er hallen gesloten. Maar de laatste 3 jaar heeft padel er voor gezorgd dat er een stuk minder banen zijn overgebleven. Hierdoor is het niet meer mogelijk om tennistoernooien indoor en outdoor te spelen.

Conclusies en aanbevelingen van de vergadering:

🗟 De vergadering is voor één bond voor het tennis en het padel.

🗟 De vergadering verzoekt unaniem aan de KNLTB om transparantie te geven over de baten en de kosten van tennis en padel in de jaarrekening 2022 en in de begroting van 2023.                                       

De indruk bestaat dat er veel geld, dat binnenkomt vanuit de tennisverenigingen, besteed wordt aan het padel. De tennisverenigingen  zonder padelbanen vragen hun bondsbijdrage niet aan het padel te besteden.

🗟 Over het algemeen zijn de verenigingen niet tegen competitieteams bij commerciële centra.

Maar je moet aangemeld worden bij de KNLTB dus de commerciële centra zullen een afdracht moeten doen en hierdoor ook een ‘vereniging’ zijn. Hierbij moet er ook rekening gehouden worden met de belangen van de bestaande tennisverenigingen.

🗟 De KNLTB wordt verzocht te komen met een visie over het tennis en het padel voor de komende 5 jaar.

Hoe verhouden die zich tot elkaar? En hoe houdt tennis zich staande bij meer padelleden. De KNLTB verwacht in 2026 400.000 padelleden. Wat zijn de gevolgen voor het tennis?

In de vergadering kwamen ook nog onderstaande KNLTB-zaken ter sprake.

☝️ De vergadering vraagt uitstel van implementatie van de digitale ledenpas.

Het gaat nu te snel om je als vereniging goed te kunnen voorbereiden op de overgang. Er zijn bij sommige verenigingen recent nog nieuwe passystemen aangeschaft. Het zal nog wat werk vergen om geheel over te gaan op de nieuwe digitale ledenpas, denk hierbij aan internetkabels richting toegangspoorten etc. We moeten ook denken aan onze oudere leden, zijn ze al klaar voor de app/QR code op de telefoon?

☝️ De meeste verenigingen zijn tegen de toernooipas.

Deze werkt niet als ondersteuning van de verenigingen.

☝️ De vergadering vraagt om een onafhankelijke ombudsman.

De vergadering vindt dat zij niets heeft aan de ledenraad als vertegenwoordiger van de verenigingen. Zij verzoekt om een onafhankelijke ombudsman. Een partij die met een ander geluid aan tafel kan zitten om de zaken beter te laten lopen.

☝️ De KNLTB moet open staan voor feedback.

De KNLTB wordt niet ervaren als organisatie ter ondersteuning van de verenigingen. Zij voelen zich niet gehoord en vertegenwoordigd. De Ledenraad is niet benaderbaar en de accountmanager wordt vooral ervaren als verkoper van diensten van de KNLTB.

Deze brief heeft als doel om te komen tot het opstarten van een bredere open discussie met de KNLTB om zorgpunten te kunnen bespreken.

Namens de vergadering van voorzitters en vertegenwoordigers van tennis- en padelverenigingen Noord-Holland-Noord (uitgezonderd TC Alkmaar).